Strona główna
O nas
Nasi klienci
Metody nauczania
Lektorzy
Praca
Galeria
RODO
KontaktKLAUZULA INFORMACYJNA

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej Rozporządzeniem.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Fragrant Creations Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu prowadzącą Szkołę Językową GLOBE w Wałbrzychu:

 1. 1. Spółka Fragrant Creations Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu jest administratorem danych osobowych.
 2. 2. Kontakt z administratorem danych osobowych - Spółką Fragrant Creations Sp. z o.o. jest możliwy poprzez adres mailowy: sekretariat@sjoglobe.pl
 3. 3. Fragrant Creations Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w następujących celach;
  1. 3.1 realizacji zawartej umowy lub podjęcia czynności niezbędnych do jej zawarcia,
  2. 3.2 wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce Fragrant Creations Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu,
  3. 3.3 marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Fragrant Creations Sp. z o.o. (podstawa prawna: art. 6 ust.1. lit. a Rozporządzenia),
  4. 3.4 dochodzenia należności (podstawa prawna: art. 6 ust. 1. lit. F Rozporządzenia),
  5. 3.5 wewnętrznych celów administracyjnych, w tym statystyki i raportowania.
 4. 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych wskazanych w punkcie 3, dane te mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1. 4.1 podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  2. 4.2 podmioty biorące udział w realizacji umowy,
 5. 5. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 3 celów przetwarzania.
 6. 6. W związku z przetwarzaniem przez Fragrant Creations Sp. z o.o. danych osobowych, każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje:
  1. 6.1 prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 Rozporządzenia,
  2. 6.2 prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 Rozporządzenia,
  3. 6.3 prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 Rozporządzenia,
  4. 6.4 prawo do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 Rozporządzenia,
  5. 6.5 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia,
  6. 6.6 prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
 7. 7. W przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, każdej osobie przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 8. 8. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Fragrant Creations Sp. z o. o. danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. 9. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak w przypadku nie podania wymaganych do zawarcia umowy danych osobowych wystąpi brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

"Fragrant Creations" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Królowej Jadwigi 43. Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Pozananiu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS&nbps;0000118227 NIP 886-24-62-004, REGON 891028333, kapiatał zakładowy: 100 000 PLN