Strona główna
O nas
Nasi klienci
Metody nauczania
Lektorzy
Praca
Galeria
RODO
KontaktMetody nauczania

Program nauczania uwzględnia rozwiązania w zakresie nowych technik i technologii.

Nasz program nauczania oparty jest na założeniu, że w trakcie nauki słuchacz, stosownie do poziomu, rozwinie wszystkie sprawności językowe tj. mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie oraz pisanie. Celem nadrzędnym kursu jest przygotowanie słuchaczy do swobodnego wypowiadania się i rozumienia wypowiedzi innych.

W związku z powyższym, treści nauczania zostały ułożone wokół funkcji komunikacyjnych, do których zostały dobrane struktury językowe, materiał tematyczny i leksykalny oraz gramatyczny. Ponadto w treściach nauczania zostały uwzględnione kompetencje językowe, które szczegółowo precyzują, jakie umiejętności słuchacz opanuje po ukończeniu poszczególnych poziomów.

W trakcie szkoleń wykorzystujemy materiały autentyczne, takie jak: artykuły z prasy, Internetu, prezentacje multimedialne, fragmenty filmów, reklam, programów telewizyjnych.

Głównym celem naszych szkoleń językowych jest:

• pokonanie bariery komunikacji, kształtowanie refleksu językowego oraz szybkości reakcji językowej,

• uzyskanie profesjonalizmu językowego w obszarze działalności zawodowej, rozwój zasobów specjalistycznego słownictwa,

• praktyczne zastosowanie słownictwa w komunikacji i profesjonalnej korespondencji,

• wykształcenie swobody porozumiewania się w sytuacjach związanych z życiem codziennym oraz pracą,

• pogłębienie i dalszy rozwój sprawności językowych słuchacza, takich jak: mówienie, pisanie, czytanie oraz rozumienie ze słuchu.

Język Obcy Profil Kursu
język angielski, niemiecki, włoski, hiszpański,
rosyjski, czeski, polski dla obcokrajowców, japoński
ogólny
certyfikatowy
biznesowy
marketing-księgowosc
administracja
HR
techniczny


Oto nasze priorytety pracy:

• porozumiewanie się wyłącznie /oprócz najniższych poziomów zaawansowania językowego/ w języku obcym dbając o to, aby komunikacja przebiegała w sposób możliwie autentyczny,

• stwarzanie słuchaczom jak największej ilości okazji do mówienia poprzez wykorzystanie technik prowokujących samodzielne wypowiedzi,

• aranżowanie ćwiczeń w parach, grupach, scenek z rzeczywistości, gdzie dochodzi do prawdziwej wymiany informacji, opinii /scenki ‘role - play’/,

• przekazywanie słuchaczowi sposobów i technik pomocnych w jego pracy własnej nad językiem,

• utrzymanie odpowiedniego tempa zajęć, unikanie monotonii, i strukturalnego trzymania się podręcznika /wprowadzenie ciekawych gier i zabaw językowych/.


Dysponujemy profesjonalnie wyposażoną biblioteką językową. Nasi słuchacze mają możliwość korzystania nie tylko ze słowników czy dodatkowych podręczników ćwiczących komunikację oraz gramatykę, ale także bogatej oferty beletrystyki obcojęzycznej. Biblioteka Szkoły dysponuje bogatym zbiorem kaset magnetofonowych, płyt CD oraz DVD, programów multimedialnych do nauki języków obcych wykorzystywanych w procesie nauczania, jak i dodatkowo wspomagających zainteresowania naszych słuchaczy. Współpracujemy z uznanymi wydawnictwami międzynarodowymi, takimi jak: Oxford University Press, Pearson Longman, Cambridge University Press, Macmillan Express Publishing, Hueber, Langensheidt.


"Fragrant Creations" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Królowej Jadwigi 43. Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Pozananiu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS&nbps;0000118227 NIP 886-24-62-004, REGON 891028333, kapiatał zakładowy: 100 000 PLN