Strona główna
O nas
Nasi klienci
Metody nauczania
Lektorzy
Praca
Galeria
RODO
KontaktKursy dla dorosłych

Nasze szkolenia są efektywne, ponieważ:

- doskonalimy umiejętność praktycznego porozumiewania się w sytuacjach życia codziennego lub zawodowego (scenki 'role-play', symulacje rzeczywistych sytuacji),

- uczymy posługiwania się językiem obcym bez myślenia o nim,

- ćwiczymy sprawność rozumienia ze słuchu (rozumienie "na żywo" oraz rozumienie wypowiedzi zarejestrowanych na taśmach audio, sesje video dotyczące komunikacji 
w różnych sytuacjach życiowych),

- kształcimy sprawność rozumienia tekstu czytanego (praca z autentycznymi tekstami źródłowymi, praca z prasą obcojęzyczną),

- kształcimy poprawność gramatyczną,

- rozwijamy umiejętność pisania (sporządzanie notatek, raportów, sprawozdań, pisanie listów, memo, cv, e-mail),

- zapewniamy kontakt z „żywym” językiem angielskim – zatrudniamy „native speakers”,

- organizujemy kursy profilowane: biznesowe, ekonomiczne, HR, medyczne, prawnicze, techniczne."Fragrant Creations" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Królowej Jadwigi 43. Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Pozananiu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS&nbps;0000118227 NIP 886-24-62-004, REGON 891028333, kapiatał zakładowy: 100 000 PLN