Strona główna
O nas
Nasi klienci
Metody nauczania
Lektorzy
Praca
Galeria
RODO
KontaktCertyfikaty

Certyfikaty językowe to zaświadczenia o znajomości języka obcego na danym poziomie wydawane po odpowiednim egzaminie.

Do najpopularniejszych certyfikatów należą:


Język angielski

TOEIC (Test of English for International Communication™) - Listening and Reading to obecnie najczęściej zdawany egzamin z języka angielskiego w środowisku pracy. To najważniejszy certyfikat językowy, który został stworzony na życzenie firm i pracodawców i odpowiada na ich potrzeby weryfikacji i certyfikacji zaawansowania z języka angielskiego.

FCE (First Certificate in English) - to pierwszy i podstawowy z certyfikatów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym. Organizuje go Uniwersytet w Cambridge, uznawany na całym świecie.

CAE (Certificate in Advanced English) - certyfikat drugiego stopnia poświadczający bardzo dobrą znajomość języka. Daje m.in. uprawnienia do nauczania w szkołach. Egzamin Cambridge.

CPE (Certificate in Proficiency English) - certyfikat potwierdzający umiejętność posługiwania się angielskim na poziomie bardzo zaawansowanym, aby go zdać, należy doskonale znać język, kulturę i zwyczaje brytyjskie. Egzamin Cambridge.

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) - egzamin amerykański przeprowadzany przez placówki dyplomatyczne USA, niezbędny do studiowania w tym kraju, uznawany przez pracodawców w Europie.

Język niemiecki

ZDaF (Zertifikat Deutsch als Fremdsprache) - odpowiednik angielskiego FCE. Potwierdza komunikatywną znajomość niemieckiego. Czasem wystarcza pracodawcom.

ZMP (Zentrale Mittelstufenpruefung) - poświadcza znajomość języka niemieckiego na poziomie zaawansowanym. Uprawnia do nauczania w szkołach, daje studiowania na niektórych niemieckich uczelniach bez dodatkowych egzaminów językowych.

ZOP (Zentrale Oberstufenpruefung) - potwierdza umiejętność posługiwania się językiem niemieckim w stopniu bardzo zaawansowanym. Zwalnia z egzaminu językowego na wszystkich niemieckich uczelniach.

KDS, GDS (Kleines/Grosses Deutsches Sprachdiplom) - "mały" i "duży" niemiecki dyplom językowy dla obcokrajowców. Oba są dowodem na znajomość języka na bardzo wysokim poziomie.

ZDfB (Zertifikat Deutsch fuer den Beruf) - poświadcza znajomość niemieckiego głównie w zakresie związanym z pracą zawodową.

PWD (Pruefung Wirtschaftsdeutsch International) - potwierdza umiejętność posługiwania się językiem niemieckim, także ekonomicznym.

Język francuski

DELF (Diplome d'Etudes en Langue Francaise) - certyfikaty poświadczające znajomość języka na kilku poziomach - od podstawowego do zaawansowanego.

DALF (Diplome Approfondi de Langue Francaise) - potwierdza znajomość francuskiego na poziomie uniwersyteckim.

Język włoski

CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) - dokumentuje znajomość włoskiego w stopniu podstawowym.

CELI (Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana) Livello 1-5 - poświadcza znajomość włoskiego na pięciu poziomach (od podstawowego do bardzo zaawansowanego).

Język hiszpański

DELE (Diploma de Espanol como Lengua Extranjera) Inicial/Basico/Superior - trzy certyfikaty poświadczające znajomość języka hiszpańskiego na trzech poziomach.

Język portugalski

DIPLE (Diploma Intermedio de PLE) - certyfikat poświadczający znajomość języka portugalskiego na poziomie średnio zaawansowanym.

Język rosyjski

PURJ - Porogovyj uroveń, Russkij jazyk, organizowany przez Instytut Puszkina.

Język japoński

Kanji Aptitude Test - test znajomości znaków kanji, na poziomach (od najwyższego) 1, pre-1, 2, pre-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Japanese Language Proficiency Test (JLPT)


"Fragrant Creations" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Królowej Jadwigi 43. Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Pozananiu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS&nbps;0000118227 NIP 886-24-62-004, REGON 891028333, kapiatał zakładowy: 100 000 PLN